İş Güvenliği Uzmanlığı
İş Güvenliği Mevzuatları
İşyeri Hekimliği Hkk Bilgi
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla...

Mobil Sağlık

Çelebi Sağlık olarak kendi donanımlı araçlarımızla "mobil olarak" işyerlerinizde sunmaktayız.
Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Çalışma Süresi Hesaplama

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır..

Tehlike Sınıfı Belirleme

Tehlike sınıfları; tüm işyerleri faaliyet alanlarına göre ÇSGB tarafından az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmışlardır.
Tehlike sınıfları ile ilgili detaylı NACE Kod listesine yazımızın devamında ulaşabilirsiniz

İlk Yardım Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği gereğince; işyerinizde çalışan ve Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamında olan personellerinizden her 10 kişiden birinin, bu kapsamın dışındaki personellerinizden her 20 kişiden birinin Sağlık Bakanlığı sertifikalı ...